Varför AXIA IT

Fokuserar på affärsdriven IT

Genom att utgå från affärens perspektiv, och inte utifrån ett teknisk perspektiv, kommer IT till sin absoluta rätt och vi är övertygade att det är däri som ett värdeskapande IT uppstår.

För oss på Axia är det en självklarhet att tekniken, oavsett om den är på marken eller i molnet, fungerar bekymmersfritt. Vår mångåriga erfarenhet inom området, parallellt med bra och smarta tjänster på marknaden, bidrar att vi kan bygga IT-miljöer som är ändamålsenliga, kostnadseffektiva, tillgängliga och säkra. Genom att etablera en bra IT-grund som är förutsägbar och kontrollerbar bidrar man därmed till bästa möjliga förutsättningar för att med kraft fokusera på affärsverksamheten. 

Axia iConcept

EN BEPRÖVAD FÖRVALTNINGSMODELL

I grund och botten handlar det om ordning och reda.

Utan ett strukturerat arbetssätt och avsaknad av verktyg och metoder är det svårt att nå ett önskat läge.

Nyckeln till framgång

Axias beprövade förvaltningsmodell möjliggör att IT stödjer verksamhetens krav och bidrar till snabbare ”time to market” på ett effektivt sätt.

Axia iConcept ingår alltid i vår grundleverans.

Axia iConcept innehåller policys och standarder, beskriver processer och rutiner samt de verktyg som behövs i förvaltningsorganisationen.

Enastående
fördelar med Axia

Komma igång

Smidigt och enkelt

Vill du också fokusera på din verksamhet och få oavbruten ro?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig!