Tjänster

Axias kärnerbjudande är att vara kundens externa IT-avdelning och därmed ha ansvar för hela eller delar av IT-funktionen. Detta innebär allt från slutanvändarsupport till att vara en affärsdriven strategisk IT-partner som hjälper kunden med digitala initiativ och rätt IT-investeringar.

Med Axias moderna affärsmodell låser vi inte in kunder i långa och krångliga avtal. Våra avtal är helt dynamiska uppåt och nedåt.

Axia iStrategy

AFFÄRSDRIVEN IT

Axia kan leda varierande digitaliseringsinitiativ och förändringsprojekt. Omfattningen bestäms i samråd mellan parterna. Axia kan ansvara allt från rådgivning och second opinion till att ta ett helhetsansvar. Axias roll kan även utgöras av att forma eller utveckla teknisk affärsarkitektur och teknisk ”roadmap” i nära samarbete med uppdragsgivaren och övriga intressenter.

Service Desk Support

EN SAMMANHÅLLANDE KOMPETENT IT-SUPPORT MED PERSONLIG TOUCH

Service Desk är kärnan och ansiktet utåt i Axias leverans som vi lägger stor vikt vid. Hos oss möts du inte av vilket kö- eller ärendenummer du har. Istället möts du av en kompetent och sammanhållen IT-support med personlig touch där den som tar hand om ärendet kan er verksamhet och IT-miljö väl och tar hand om dig hela vägen. Med sammanhållen IT-support menar vi att Axia tar ansvaret över samordningen och leverantörsstyrningen av IT-tjänster från olika leverantörer. All IT-support sker på svenska och vi löser oftast ärenden på distans med hjälp av fjärrstyrning av enheter och utrustning. Ni når vår Service Desk via telefon eller e-post.

IT Drift

OAVSETT MARK ELLER MOLN

Oavsett mark, moln eller något mittemellan – vi tar hand om driften av nätverk, servrar, operativsystem och applikationer. Vi övervakar och analyserar infrastrukturen kontinuerligt vilket aktivt motverkar incidenter och minimerar risker. Vi bevakar också certifikat, backuper och andra stödtjänster.

Applikations Drift

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH PROBLEMFRI DRIFT AV ERA APPLIKATIONER

Axia hjälper dig att uppnå ökad tillgänglighet och problemfri drift av er organisations applikationer. Vi har lång erfarenhet av att säkerställa driftsäkerhet för era applikationer och system oavsett om det är egenutvecklade applikationer eller några av marknadens större standardsystem. Vi lägger stor vikt vid att kartlägga och förstå applikationers säkerhet, prestanda, integrationer och funktionalitet. Du får en sammanhållen applikationsdrift oberoende av leverantör, integration och systemsamband.

Workplace Management

HANTERING AV KLIENTER OCH MOBILA ENHETER GENOM HELA LIVSCYKELN

Tjänsten Workplace hjälper IT-beställaren att förenkla hanteringen av klienter och mobila enheter från start och genom hela livscykeln.

Kraven på att kunna arbeta oavsett om du befinner dig på kontoret eller på resande fot har ökat dramatiskt de senaste åren. Många företag upplever idag stora utmaningar när affärsstöd skall vara tillgängliga för deras anställda även utanför kontorets säkra nätverk. Dagens användare vill använda surfplattor och smartphones på samma sätt som de använder sin laptop. Det blir allt svårare för företag att bibehålla kontrollen.

Axia hjälper dig med genomtänkta processer och olika tekniker att behålla kontrollen. Vi använder tekniker som till exempel SCCM, DEP, MDM, JAMF, MIRADORE och erbjuder ett helhetsåtagande för klienthantering, anpassat efter ert företags storlek och behov.

Molntjänster

MOLNTJÄNSTER GER ERT FÖRETAG EN PRISVÄRD, SÄKER, SKALBAR OCH TILLGÄNGLIG IT

Molntjänster ger ert företag en säker, skalbar och tillgänglig IT.

Vi arbetar med ett brett utbud av molntjänster från Microsoft Office 365, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services och Digital Ocean.

Vi arbetar även med molntjänster som levereras från svenska molnleverantör som till exempel Cygate.

Vi hjälper er att välja rätt molntjänst och innehåll och skräddarsyr den efter er organisations unika behov.

Stor vikt läggs på att dra nytta av och nyttja hela molntjänstens potential. Vi har även erfarenhet av hybrida lösningar som integreras med era verksamhetssystem och infrastruktur.

Behöver du en affärsdriven IT Expert ?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig!