Hållbarhet

Hållbarhetsrapport

Axia IT har upprättat en frivillig hållbarhetsrapport baserad på genomförda och planerade aktiviteter inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden. Rapporten är upprättad i linje med bestämmelserna i ÅRL 6 kap. Planen är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och bredda ansvarstagandet. Vi använder PURE ACTs digitala plattform Acture som ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys

Vi på Axia IT har analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete samt de externa hot som skulle kunna försvåra vårt engagemang. Baserat på dessa analyser samt på krav och förväntningar från våra viktigaste intressenter har vi beslutat att prioritera följande väsentlighetsområden/globala mål:

Mål 7. Hållbar Energi för alla

Alla individer ska ha tillgång till pålitlig och prisvärd energi.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt​

Alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt.

Mål 10. Minskad ojämlighet​

Minska ojämligheter inom samhällen och mellan länder.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion​

Säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna.

Ta del av vår Hållbarhetsrapport

Klicka på länken nedan för att ta del av Axias hållbarhetsrapport.