Värdeskapande
IT-expertis

Affärsdriven IT

Vi är affärsdrivna och värdeskapande
IT-experter med erfarenhet inom flertalet branscher.

Personligt

Med personlig touch, lyhördhet och professionalism agerar vi alltid för kundens bästa.

Flexibla Avtal

Axias moderna affärsmodell möjliggör korta och flexibla avtal utan inlåsningar och med bibehållen kontroll och autonomi.

Strategisk

En sammanhållande strategisk partner som hjälper kunden med digitala initiativ och rätt IT-investeringar.

Vad vi gör

Axias kärnerbjudande är att vara kundens externa IT-avdelning och därmed ha ansvar för hela eller delar av IT-funktionen. Detta innebär allt från slutanvändarsupport till att vara en affärsdriven strategisk IT-partner som hjälper kunden med digitala initiativ och rätt IT-investeringar.

Axia iStrategy

Affärsdriven IT

Service Desk Support

Sammanhållande kompetent IT- support med personlig touch.

IT Drift

Oavsett mark eller moln

Applikations Drift

Ökad tillgänglighet och problemfri drift av era applikationer

Workplace Management

Hantering av klienter och mobila enheter genom hela livscykeln

Molntjänster

Molntjänster ger ert företag en prisvärd, säker, skalbar och tillgänglig IT

Mentor

Let’s level up!

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig!

Vad kan vi göra för dig?

Boka ett möte