ANLITA EN EXTERN IT-AVDELNING

Axia är en IT-leverantör som levererar tjänster till allt från små och medelstora kunder till börsnoterade bolag inom varierande branscher.
Axias kärnerbjudande är att vara kundens externa IT-avdelning och därmed ha ansvar för hela eller delar av IT-funktionen. Detta innebär allt från slutanvändarsupport till att vara en strategisk IT-partner som hjälper kunden att göra rätt IT-investeringar och ser till att kundens verksamhet erhåller en affärsstödjande IT leverans.
Med Axias moderna affärsmodell låser vi inte in kunder i långa och krångliga avtal. Våra avtal är löpande och helt dynamiska uppåt samt nedåt.
Vi bygger lösningar från mark till moln och allting däremellan som är autonoma och ägs till fullo av kunden.
Våra kultur kännetecknas av högkvalitativa leveranser som tål att granskas och ordning och reda genom förvaltningsmodellen Axia iConcept.
Axia har varit verksamma sedan 2006 på hela den Nordiska marknaden och vi har idag kontor i Stockholm och i Grekland.
PLOCKA RUSSINEN UR KAKAN

EXTERN IT-AVDELNING

Ni fokuserar på er verksamhet och vi tar hand om er IT-funktion och agerar utifrån eran horisont som en virtuell IT-avdelning.

Ni väljer själva vilka av våra tjänster som ni behöver för er verksamhet.

Förvaltningsmodellen Axia iConcept ligger alltid till grund för vår leverans.

NYCKELN TILL FRAMGÅNG GENOM EN BEPRÖVAD FÖRVALTNINGSMODELL

AXIA ICONCEPT

I grund och botten handlar det om ordning och reda. Utan ett strukturerat arbetssätt och avsaknad av verktyg och metoder är det svårt att nå ett önskat läge.
Axias beprövade förvaltningsmodell Axia iConcept möjliggör att IT stödjer verksamhetens krav och bidrar till snabbare ”time to market” på ett effektivt sätt .

Axia iConcept innehåller policys och standarder, beskriver processer och rutiner samt de verktyg som behövs i förvaltningsorganisationen.

Axia iConcept ingår alltid i vår grundleverans.

EN SAMMANHÅLLANDE KOMPETENT IT-SUPPORT MED PERSONLIG TOUCH

SERVICE DESK

Service Desk är kärnan och ansiktet utåt i Axias leverans som vi lägger stor vikt vid. Hos oss möts du inte av vilket kö- eller ärendenummer du har. Istället möts du av en kompetent och sammanhållen IT-support med personlig touch där den som tar hand om ärendet kan er verksamhet och IT-miljö väl och tar hand om dig hela vägen.

Med sammanhållen IT-support menar vi att Axia tar ansvaret över samordningen och leverantörsstyrningen av IT-tjänster från olika leverantörer.

All IT-support sker på svenska och vi löser oftast ärenden på distans med hjälp av fjärrstyrning av enheter och utrustning.

Ni når vår Service Desk via telefon eller e-post.

OAVSETT MARK ELLER MOLN

IT-DRIFT

Oavsett mark, moln eller något mittemellan – vi tar hand om driften av nätverk, servrar, operativsystem och applikationer.

Vi övervakar och analyserar infrastrukturen kontinuerligt vilket aktivt motverkar incidenter och minimerar risker. Vi bevakar också certifikat, backuper och andra stödtjänster.

MOLNTJÄNSTER GER ERT FÖRETAG EN PRISVÄRD, SÄKER, SKALBAR OCH TILLGÄNGLIG IT

MOLNTJÄNSTER

Molntjänster ger ert företag en säker, skalbar och tillgänglig IT.

Vi arbetar med ett brett utbud av molntjänster från Microsoft Office 365, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services och Digital Ocean.
Vi arbetar även med molntjänster som levereras från svenska molnleverantör som till exempel Cygate.

Vi hjälper er att välja rätt molntjänst och innehåll och skräddarsyr den efter er organisations unika behov.
Stor vikt läggs på att dra nytta av och nyttja hela molntjänstens potential. Vi har även erfarenhet av hybrida lösningar som integreras med era verksamhetssystem och infrastruktur.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH PROBLEMFRI DRIFT AV ERA APPLIKATIONER

APPLIKATIONSDRIFT

Axia hjälper dig att uppnå ökad tillgänglighet och problemfri drift av er organisations applikationer.
Vi har lång erfarenhet av att säkerställa driftsäkerhet för era applikationer och system oavsett om det är egenutvecklade applikationer eller några av marknadens större standardsystem.

Vi lägger stor vikt vid att kartlägga och förstå applikationers säkerhet, prestanda och funktionalitet.
Du får en sammanhållen applikationsdrift oberoende av leverantör, integration och systemsamband.

HANTERING AV KLIENTER OCH MOBILA ENHETER GENOM HELA LIVSCYKELN

WORKPLACE

Tjänsten Workplace hjälper IT-beställaren att förenkla hanteringen av klienter och mobila enheter från start och genom hela livscykeln.

Kraven på att kunna arbeta oavsett om du befinner dig på kontoret eller på resande fot har ökat dramatiskt de senaste åren. Många företag upplever idag stora utmaningar när affärsstöd skall vara tillgängliga för deras anställda även utanför kontorets säkra nätverk. Dagens användare vill använda surfplattor och smartphones på samma sätt som de använder sin laptop. Det blir allt svårare för företag att bibehålla kontrollen.

Axia hjälper dig med genomtänkta processer och olika tekniker att behålla kontrollen. Vi använder tekniker som till exempel SCCM, DEP, MDM, JAMF, MIRADORE och erbjuder ett helhetsåtagande för klienthantering, anpassat efter ert företags storlek och behov.

SNABBT OCH ENKELT

KOMMA IGÅNG!

Kontakta oss så bokar vi ett möte där ni berättar om era behov och vi presenterar hur vi kan hjälpa er.
Om vi ser ett ömsesidigt intresse för samarbete går vi vidare i processen. Antigen med en kartläggning eller om vi har tillräckligt med underlag kan vi skissa på ett samarbetsavtal direkt.
Vi tittar på förutsättningarna för bästa möjliga samspel mellan parterna och definierar våra respektive ansvarsområden.
Vidare diskuteras krav på tillgänglighet och funktion, volymer, säkerhet, tillväxt, policys, mål, strategier och juridiska frågor.
Baserat på kartläggningen återkommer vi med förslag på lösning samt vilka eventuella underleverantörer som kan behöva anlitas.
Kommer vi överens om hur leveransen skall ske gör vi en projektplanering och skriver avtal.
AXIA TILLFÖR VÄRDE

OM OSS

Axia är en IT-leverantör som levererar tjänster till allt från små och medelstora företag till börsnoterade bolag inom en variation av branscher, många av dem välkända svenska företag och organisationer. Vi har hela norden som vår marknad och har vårt huvudkontor i Stockholm och filial i Grekland.

Axias kärnerbjudande är att vara kundens externa IT-avdelning och därmed ta ansvar för hela, eller delar av, IT-funktionen. Det innebär allt från slutanvändarsupport till IT-strategier för att hjälpa företag att göra rätt IT-investeringar och se till att verksamheten får en affärsstödjande IT-leverans.

Med Axias leverantörsoberoende affärsmodell låser vi inte in våra kunder i långa krångliga avtal, det vi skapar är inte bundet till Axia utan ägs till fullo av dig som kund. Våra avtal är löpande och helt skalbara uppåt och nedåt.
Vi lägger stor vikt vid att förstå din verksamhet för att skapa de bästa lösningarna och tjänsterna för dina behov.

Det är ingen slump att vi valt företagsnamnet Axia. Det kommer från grekiskan ”αξία” och betyder värde.
Och det är exakt vad vi vill tillföra. Ett värde. Både för våra kunder och våra medarbetare. Axia har siktet inställt på att med perfektion som drivkraft vara ett IT-bolag där kunder blir våra ambassadörer och medarbetare stormtrivs tack vare att vi levererar ett uppfattat värde med ett personligt engagemang.

Axia har varit verksamt sedan 2016. Vår kultur kännetecknas av högkvalitativa leveranser som tål att granskas samt ordning och reda genom vår förvaltningsmodell Axia iConcept.

REDO ATT LEVERERA

VD HAR ORDET

Jag heter Jojje Tsiokis och är grundare av och VD på Axia.

Min IT-erfarenhet sträcker sig från 1989. Jag har arbetat med stor- och minidatorer, nätverk, automatiseringar, utredningar, upphandlingar, processer, utbildningar, drift och förvaltning. Jag har varit projektledare, IT-chef och drivit bolag inom olika branscher.

Jag har sovit i allt från sovsäck i kyliga och bullriga datahallar i Bromölla till glamorösa hotell på franska Rivieran under IT-guldåren. Jag har även varit beställare av IT-tjänster genom åren. Det har gett mig ett annat perspektiv och ny förståelse i vad en beställare och kund bör tänka på i rollen som kravställare.

Jag har förundrats, och förundras än i dag, över hur gammal och konservativ vår bransch är. En hel del tankar och funderingar har passerat genom mitt huvud och sedermera blivit till inspiration och katalysator för Axias affärsidé. Man kan säga att tiden, erfarenheterna och lärdomarna från ett och annat misstag ligger till grund för allt vad Axia står för idag.

Globalisering, digitalisering och automatisering är inte längre något IT-fenomen. Det berör alla och samtliga branscher påverkas.

Den leverantör som i dagens snabba utveckling redan hunnit diversifiera, attraherat rätt kompetens, är lättrörlig och anpassningsbar har framtiden för sig. Detta kräver att organisationens olika delar agerar självständigt och tar egna beslut, samtidigt som medarbetarna förenas i en gemensam värdegrund och förstår sin del i företagets professionella uppdrag.

Axia är redan där – och redo att leverera!

Jojje Tsiokis, VD på Axia IT AB

MED PERFEKTION SOM DRIVKRAFT

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Vår affärsidé:

Erfarenhet, kunskap och perfektion i varje detalj utan att kompromissa på kvalitén. Och med marknadens nöjdaste kunder.

Vår vision:

Vi ska genomföra perfekta leveranser utifrån våra kunders behov. Leveranser som tål granskning och är exemplariskt dokumenterade. Vi ska också leverera marknadens bästa Service Desk.
Vi ska hitta, behålla och utveckla talanger genom att vara det bästa växthuset för människor och idéer. Vi har en företagskultur där alla är delaktiga och bidrar till företagets utveckling och framgång.
ÖVER 30 KUNDER INOM VARIERANDE BRANSCHER OCH FÖRETAGSSTORLEKAR
VI ÄR SÄRSKILT STOLTA MED ATT PRESENTERA VÅRA KUNDER INOM IDEELL VERKSAMHET. ÖVRIGA REFERENSER LÄMNAS PÅ BEGÄRAN
FRIHET UNDER ANSVAR

ARBETA MED OSS

Vi är ett gäng glada kolleger som tycker det är roligt att gå till jobbet. Vi vet att arbetsglädje och engagemang ger nöjdare kunder. Och det i sin tur gör att vi tycker det är ännu roligare att jobba just här.

Axia är ett litet företag och för att behålla det ”lilla företagets kultur” när vi fortsätter att växa är rätt mix av personligheter, bakgrunder, erfarenheter och kompetenser av största vikt. Frihet under ansvar är våra ledord och värdegrunden är stark – vår framgång styrs inte av ”vad” utan av ”vem”.

Kundens behov är alltid i centrum när vi arbetar, men vi fokuserar också på oss själva och vår arbetsgrupp. Vi gör saker tillsammans, vissa i anslutning till arbetsdagen, t ex tar en öl eller vin efter jobbet eller spelar golf. Men vi åker också utomlands minst en gång per år på konferensresa.

Förutom vårt huvudkontor i Stockholm har vi två kontor i Grekland, ett i den natursköna universitetsstaden Ioannina och ett i Aten. Det kan ge medarbetare möjligheten att arbeta utomlands.

Vi jobbar ständigt med att ha inspirerande och engagerande arbetsuppgifter samtidigt som vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling.

Vi vill att varje dag ska vara en ny upplevelse.

BÄSTA MÖJLIGA INCITAMENT

PERSONLIG UTVECKLING

Vi ser den enskilde individens personliga utveckling som en viktig och drivande kraft för hela företagets utveckling. Vi hjälper varandra att lyckas med projekt, att utvecklas i våra roller och vi uppmuntrar till kurser och utbildningar.

På Axia existerar ingen traditionell hierarkisk organisation istället coachar och hjälper vi individen att agera självständigt för att kunna ta egna beslut. Vi vill att ledarskapet ständigt ska förnyas.

Oavsett drömmar och ambitioner, på Axia blir du inte en i mängden. Vi involverar alla i beslutsprocessen vilket skapar framgång – för alla.
Vi arbetar i små homogena grupperingar, allt för att bibehålla den personliga kontakten med kunden och för att variera våra roller och skapa stimulerande arbetsuppgifter.

Slutligen, på Axia vet vi även vad som krävs för att attrahera och framför allt behålla duktiga personer. Vi vill stärka kopplingen mellan medarbetarens insats och belöning och ge den enskilde möjligheten att skapa ett långsiktigt värde. Därför har vi olika belöningssystem som utformas utifrån erfarenheter, drivkraft och ambitioner.

KARRIÄR

Skicka oss en spontanansökan till kontakt@axiait.se och berätta om dig själv.

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Vår affärsidé lyder: Erfarenhet, kunskap och perfektion i varje detalj utan att kompromissa på kvalitén.
Och med marknadens nöjdaste kunder.

För att trivas hos oss behöver du ha god social kompetens, vara nyfiken och idérik samtidigt som du är strukturerad och prioriterar hög kvalitet i allt du företar dig. Du släpper aldrig något halvfärdigt, du kommer alltid i mål.

LEDIGA TJÄNSTER

På Axia skall du främst ha en bred inriktning och kompetens och vi söker allt från nyexaminerade personer till dig med lång erfarenhet och gedigen kompetens.

Just nu har vi inga lediga tjänster.
Men situationen kan förändras snabbt och du är välkommen att kontakta oss om vi är ett företag som du skulle vilja arbeta på eller nätverka med.
Vem vet, du kanske skapar ett behov som vi inte vet att vi har i dagsläget.

KONTAKTA OSS

Vänligen vänta...
AXIA IT AB
Lugnets Allé 43
120 65 Stockholm
tel: +46 8 26 66 45
E-post: kontakt@axiait.se
Dataskyddsombud: gdpr@axiait.se

Följ oss på LinkedIn

@AXIA IT 2019

Axia IT - When IT means value